Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

Brak relacji.

Wystąpił błąd w połączeniu.

ZBIORY

Strzałka skierowana w dół
„Biblioteka ta jest wynikiem procesów bardzo skomplikowanych i rezultatem życia wielu i to bardzo różnorodnych pokoleń”
Biblioteka Jarosława Iwaszkiewicza

Główną częścią stawiskiego księgozbioru jest biblioteka przekazana przez Jarosława Iwaszkiewicza. Liczy ona niemal 20 tysięcy tomów. Jak pisał Iwaszkiewicz „biblioteka ta jest wynikiem procesów bardzo skomplikowanych i rezultatem życia wielu i to bardzo różnorodnych pokoleń”. Składają się nań w ogromnej mierze książki gromadzone przez samego pisarza i jego żonę, ale także książki gromadzone na Ukrainie przez ojca Jarosława, Bolesława Iwaszkiewicza, księgozbiory ojca Anny, Stanisława W. Lilpopa i rezydentki ich domu, Marii Miaskowskiej. Są książki, które formowały poglądy estetyczne i moralne młodej Hanny Lilpop, ale i francuskojęzyczna biblioteka jej matki, Jadwigi Śliwińskiej. Podczas okupacji do Stawiska trafił księgozbiór Hansa Effenbergera-Śliwińskiego, część księgozbiorów rodziny Meyerów oraz Ireny Krzywickiej. Wiele tomów gospodarze Stawiska otrzymywali z dedykacjami autorów. Są wśród nich m.in. wpisy wszystkich poetów Skamandra, a także Stanisława Ignacego Witkiewicza, Karola Szymanowskiego, Czesława Miłosza, Jerzego Andrzejewskiego i wielu innych. Zdarzało się, że książki służyły Jarosławowi Iwaszkiewiczowi jako notatniki, w których zapisywał pierwsze szkice swoich wierszy, a lektura niejednokrotnie skłaniała go do czynienia emocjonalnych uwag i notatek na ich marginesach.

Drugą część stanowi księgozbiór podręczny gromadzony od początku istnienia Muzeum (1984).

Katalog książek

Zachęcamy do zapoznania się ze zbiorami bibliotecznymi poprzez udostępniony katalog on-line. Obecnie obejmuje on blisko 10 tysięcy książek i będzie sukcesywnie uzupełniany. Z księgozbioru można korzystać na miejscu – w bibliotece Muzeum.