Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

Brak relacji.

Wystąpił błąd w połączeniu.

EDUKACJA

Strzałka skierowana w dół
W muzeum prowadzone są różne formy edukacji, kierowane nie tylko do dzieci i młodzieży szkolnej, ale również do innych grup wiekowych.

Lekcje na zamówienie

propozycje tematów lekcji prosimy zgłaszać co najmniej na miesiąc przed organizacją spotkania

Kontakt

+48-22 758 93 63
508 300 698
stawisko@stawisko.pl

Cennik

15 zł od osoby

Elementy biografii twórczej Jarosława Iwaszkiewicza w kontekście stawiskiego domu

Biografia Jarosława Iwaszkiewicza przeplatana jest historiami związanymi z powstaniem wybranych utworów i osobami, które przewinęły się przez życie pisarza i Stawisko, niektóre z nich stały się pierwowzorami postaci literackich w jego utworach. W zależności od wieku i przygotowania grupy omawia się zagadnienie warsztatu literackiego pisarza. Na potrzeby lekcji eksponowane są pierwsze wydania utworów, a nawet rękopisy Iwaszkiewicza.

Lekcję prowadzi

Beata Zybała, Robert Papieski

Stawiskie zwierzęta

Historia Stawiska i biografie jego zwierzęcych mieszkańców.
Lekcja ilustrowana jest pokazem fotografii i rysunków przedstawiającymi zwierzęta – od papugi Kokosi, którą mała Hania dostała od swego ojca Stanisława Lilpopa w 1911 roku po ostatniego psa Jarosława Iwaszkiewicza – Migdała.

Lekcję prowadzi

Agata Oponowicz

Ciekawe przedmioty w zbiorach Stawiska

Układ i wystrój mieszkalnych pomieszczeń domu Iwaszkiewiczów pozostał w dużej mierze niezmieniony. Pokój stołowy, bibliotekę, sypialnię czy gabinet pisarza wypełniają sprzęty, których przez pół wieku używali mieszkańcy. Kolekcja Muzeum w Stawisku obejmuje więc eksponaty o bardzo różnym charakterze – wśród cennych dzieł sztuki, rękopisów dzieł literackich, fotografii i ciekawych przykładów rzemiosła artystycznego znajdują się liczne przedmioty codziennego użytku. Lekcja ma na celu przybliżenie ich funkcji i historii w kontekście biografii Jarosława Iwaszkiewicza. Może być dostosowana do potrzeb zarówno młodszych dzieci, jak i młodzieży lub osób dorosłych.

Lekcję prowadzi

Beata Izdebska-Zybała

Znajdź mnie – zwiedzanie muzeum inaczej

Gra edukacyjna pokazująca muzeum jako dom rodzinny o bogatych tradycjach i historii, miejsce autentyczne, gdzie mieszkał znany pisarz z rodziną, miejsce, w którym toczyło się bujne życie. Na przykładzie bardzo różnorodnych przedmiotów z ekspozycji stałej muzeum uczestnicy poznają nie tylko historię domu i jego mieszkańców, ale także sposoby opisu dzieł sztuki i innych eksponatów muzealnych.

Lekcję prowadzi

Beata Zybała

W ogrodzie poety

Spotkania edukacyjne w stawiskim parku leśnym.

Spotkania plenerowe wykorzystujące naturalny potencjał terenu stawiskiego parku/ogrodu. W oparciu o przyrodnicze zasoby tego szczególnego miejsca, w połączeniu z wątkami biograficznymi i literackimi sformułowano pięć tematów zajęć o charakterze interdyscyplinarnym.

Podczas zajęć, jako przykładowe prezentowane będą teksty literackie różnych autorów: od Krasickiego po Brzechwę, Tuwima i Iwaszkiewicza.

Tematy spotkań:
1. Przyroda jako inspiracja w poezji
2. Pisarze i drzewa
3. Cztery pory roku pisarzy
4. Zielniki pisarzy
5. Stare Ogrody

Cele spotkań:
– rozbudzanie wrażliwości estetycznej w kontekście literacko-przyrodniczym,
– rozbudzanie zainteresowania otoczeniem przyrodniczym,
– inspiracja do przemyśleń własnych i działań twórczych,
– trening umiejętności rozpoznawania, roślin i zwierząt,
– trening nazywania zjawisk przyrody,
– wzbogacanie słownictwa.

Anna Kalina-Gagnelid – antropolożka kultury (praca dyplomowa Otwieranie krajobrazu – od edukacji regionalnej do kultury ekologicznej), hortiterapeutka, nauczycielka przyrody w szkole podstawowej, współpracująca z portalem ladnydom.pl w dziale Ogrody.

Lekcję prowadzi

Anna Kalina-Gagnelid

Muzeum "od kuchni"

Co to jest stan zachowania? Jak opisać eksponat? Do czego służy numer inwentarza? Czy światło może szkodzić? Kim jest konserwator? Na te i podobne pytania spróbujemy odpowiedzieć podczas lekcji, której celem jest przedstawienie (w skrócie) na czym polega praca w muzeum i opieka nad zbiorami. Będziemy wspólnie oglądać różne rodzaje eksponatów, poznawać zasady ich opisu, oznaczenia, oceniać stan zachowania itp. Dzięki takim „ćwiczeniom” chcemy zaprezentować dzieła sztuki od zupełnie innej strony niż ta, którą dostrzegają zazwyczaj zwiedzający muzea.

Lekcję prowadzi

Agata Oponowicz