Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

Brak relacji.

Wystąpił błąd w połączeniu.

Konkurs Recytatorski im. Jarosława Iwaszkiewicza
pod patronatem Starosty Powiatu Grodziskiego
Prezent Jeana Cocteau dla Jarosława Iwaszkiewicza

Z radością informujemy, że w 2024 roku odbędzie się XXII edycja Konkursu Recytatorskiego im. Jarosława Iwaszkiewicza. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do wzięcia działu w konkursie, który organizowany jest pod patronatem Starosty Powiatu Grodziskiego.
W tym roku przypada 130 rocznica urodzin Jarosława Iwaszkiewicza i 100 rocznica urodzin Zbigniewa Herberta. Obu poetom poświęcamy XXII edycję konkursu, zatytułowaną:

Drogi Jarosławie – Kochany Zbyszku
Iwaszkiewicz i Herbert – poeci dwóch pokoleń

Uczestników Konkursu prosimy o przygotowanie recytacji utworu (wiersza lub fragmentu prozy wybranego poety).
Dyrekcje szkół, państwa nauczycieli i instruktorów prosimy o pomoc uczniom zaintere­sowanym udziałem w konkursie, zarówno w doborze utworów jak i ich interpretacji. Prosimy o przeprowadzenie eliminacji szkolnych i przysłanie zgłoszeń uczestników do Muzeum na adres: b.zybala@stawisko.pl do dnia 5 kwietnia 2024 r. (w temacie prosimy wpisywać XXII Konkurs).

Przesłuchania konkursowe będą w dniach:
9 kwietnia (wtorek)
godz. 10.00-12.00 – uczniowie kl. IV-VI,
godz. 12.30-14.30 – uczniowie kl. VII-VIII;

10 kwietnia (środa)
godz. 10.00–13.00 – uczniowie liceów i innych szkół średnich.

Uroczyste zakończenie XXII Edycji Konkursu Recytatorskiego im. Jarosława Iwaszkiewicza odbędzie się 15 maja 2024 r. (środa), o godzinie 14.00.

Przesłuchania konkursowe poprzedzą warsztaty recytatorskie prowadzone przez aktorów.
Terminy warsztatów recytatorskich:
18 marca (poniedziałek) godz. 10.00
25 marca (poniedziałek) godz. 10.00
Liczba miejsc na warsztatach ograniczona (do 40 uczestników jednego dnia) zapisy mailem na adres: b.zybala@stawisko.pl do dnia 15 marca 2024 r. (w temacie prosimy wpisywać XXII Konkurs – warsztaty).
Szczegóły dotyczące warsztatów wkrótce znajdą się na stronie www.stawisko.pl.

WYNIKI KONKURSU. 

Regulamin
XXII Edycji Konkursu Recytatorskiego im. Jarosława Iwaszkiewicza
Drogi Jarosławie, Kochany Zbyszku – Iwaszkiewicz i Herbert – poeci dwóch pokoleń

Konkurs recytatorski ma charakter artystyczno-metodyczny. Jego celem jest rozbudzenie zainteresowania poezją, doskonalenie w interpretacji utworów poetyckich oraz ośmielenie uczestników do publicznego występowania.

1. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych:
Uczniowie kl. IV-VI
Uczniowie kl. VII-VIII
Uczniowie szkół ponadpodstawowych
2. Przebieg konkursu – organizacja:
etap I – eliminacje szkolne, których laureaci (I, II i III miejsca w każdej kategorii) wezmą udział w finale. Zgłoszenia uczestnictwa w finale należy nadesłać do 5 kwietnia 2024 r.;
etap II – przesłuchania w Muzeum w Stawisku:
9 kwietnia (wtorek)
godz. 10.00 – 12.00 – uczniowie kl. IV-VI szkół podstawowych,
godz. 12.30 – 14.30 – uczniowie kl. VII-VIII szkól podstawowych
10 kwietnia (środa) godz. 10.00 – 13.00 – uczniowie liceów i innych szkół średnich;
23 kwietnia (wtorek) ogłoszenie listy laureatów na stronie internetowej Muzeum;
15 maja (środa) godz. 12.00 – uroczystość zakończenia konkursu – ogłoszenie werdyktu jury, wręczenie nagród i popis laureatów;
3. Warunki uczestnictwa:
– przygotowanie przez uczestników recytacji jednego utworu o treści realizującej temat konkursu, którego wykonanie zajmie nie więcej niż 5 minut,
– nadesłanie przez szkołę kart zgłoszeń uczestników do 5 kwietnia 2024 r. (każda szkoła zgłasza laureatów trzech pierwszych miejsc – w przypadku zespołów szkół przyjmujemy po 3 laureatów z eliminacji przeprowadzonych w składających się na zespół szkołach),
– uczestnicy pracujący samodzielnie lub w kołach recytatorskich pozaszkolnych zgłaszają się indywidualnie.
4. Jury dokonuje oceny wg następujących kryteriów:
– dobór repertuaru zgodny z tematem edycji i możliwościami uczestnika,
– rozumienie tekstu wyrażone interpretacją utworów,
– kultura mowy,
– artyzm wykonania.
5. Nagrody
W konkursie przyznawane są nagrody za zdobycie 1., 2. i 3. miejsca w każdej kategorii wiekowej, wyróżnienia jury oraz nagrody burmistrzów i wójtów dla najlepszych uczestników poszczególnych miast lub gmin – wszyscy laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Regulamin XXII Konkursu Recytatorskiego (pdf do pobrania)