Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

Brak relacji.

Wystąpił błąd w połączeniu.

„Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat”
Dyplom honorowy Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata

Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie
Sprawiedliwi wśród Narodów Świata

Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie w kwietniu 1991 roku zostali pośmiertnie uhonorowani tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Medal przyznał izraelski Instytut Yad Vashem, a wymaganą dokumentację złożyła Maria Iwaszkiewicz, wraz ze świadectwem Joanny Kramsztyk-Prochaski, jednej z osób ocalonych przez Iwaszkiewiczów.
Maria Iwaszkiewicz wielokrotnie podkreślała: „Moi Rodzice uważali pomoc zagrożonym ludziom za rzecz tak naturalną, że nigdy nie starali się o żadne wyróżnienia czy nagrody”.
Ona sama jednak była przekonana, że powinien pozostać ślad po ich odwadze i moralnej wielkości, którymi się wykazali podczas II wojny światowej.
Świadectw udzielonej pomocy jest wiele. Iwaszkiewiczowie pomagali sąsiadom i okolicznym mieszkańcom pochodzenia żydowskiego oraz przyjaciołom i znajomym ze środowiska literackiego. Byli istotnym składnikiem sieci pomocy, dzięki której wielu ludzi przeżyło wojenną gehennę.
Wspierali rodzinę Jankiela Karwassera z Brwinowa, dzięki ich poświęceniu wojnę przeżyli jego synowie Natan i Mojżesz. Pomagali Anieli Neufeldowej, Andrzejowi, Irenie i Joannie Kramsztykom, Józefowi i Delfinie Muszkatom, profesorowi Ludwikowi Wertensteinowi i jego rodzinie z Turczynka oraz wielu innym osobom.
Na medalu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata widnieje słynny cytat z Talmudu: „Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat”.

Zapraszamy do wysłuchania audycji w Radiu Bogoria (94,5 FM) we wtorek 6 kwietnia o godz. 7.45 (powtórka o 16.45). W programie Gość Radia Bogoria Beata Zybała będzie rozmawiała o Annie i Jarosławie Iwaszkiewiczach i ich drodze do medalu Yad Vashem.

 

Iwaszkiewiczowie jako Sprawiedliwi, artykuł w „Plus-Minus”