Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

Brak relacji.

Wystąpił błąd w połączeniu.

14 października

51 Warszawska Jesień Poezji

Popołudnie poetyckie w Stawisku
sobota, godzina 15.00

Spotkanie laureatów Nagród Literackich im. Juliusza Słowackiego i im. Jarosława Iwaszkiewicza.

W programie m.in. koncert muzyki Chopina i Paderewskiego.
Na fortepianie zagra Krzysztof Stanienda.

Szczegóły wkrótce.

Współorganizator: Związek Literatów Polskich

22 października

Spotkanie literackie

Zapraszamy 22 października, w niedzielę, o godzinie 12.00 na spotkanie z Grażyną Obrąpalską, autorką m.in. tomiku wierszy Zanim pogubią się litery. Grażyna Obrąpalska zajmowała się w ostatnich latach życia Jarosława Iwaszkiewicza jego archiwum rękopiśmiennym, była jednocześnie mieszkanką Stawiska, zaprzyjaźnioną z rodziną Iwaszkiewiczów. Maria Iwaszkiewicz poświęciła jej jeden ze swoich szkiców wspomnieniowych w II tomie Portretów.

Rozmowę z poetką poprowadzi Robert Papieski.

5 – 19 listopada

III Festiwal Stawisko – miejsce symbiozy sztuk i kultur
W stronę Francji

Od 5 do 19 listopada, w kolejne niedziele, zaprosimy Państwa na trzecią już edycję Festiwalu Stawisko – miejsce symbiozy sztuk i kultur.

Festiwal jest kontynuacją rozpoczętego w 2021 roku cyklu wydarzeń prezentujących tradycje Domu Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów jako miejsca symbiozy sztuk, obszaru otwartego na różne kultury. Festiwal 2023 będzie dotyczyć łączności Stawiska z kulturą francuską.
Podczas wydarzeń 5, 12 i 19 listopada prezentować będziemy koncerty z programem m.in. utworów Claude’a Debussy’ego, Maurice’a Ravela, Gabriela Fauré oraz kompozytorów polskich, osiadłych w Paryżu – od Chopina po Aleksandra Tansmana i Szymona Laksa. Przewidziany jest także recital piosenek z repertuaru Edith Piaff.
Wydarzeniom towarzyszyć będzie wystawa ze zbiorów Muzeum w Stawisku, na której prezentowane będą m.in. rękopisy listów od francuskich przyjaciół, fragmenty „Dzienników” i korespondencji Jarosława Iwaszkiewicza, cenne upominki ofiarowane Annie i Jarosławowi Iwaszkiewiczom przez m.in. Jeana Cocteau, Mojżesza Kislinga, Leonor Fini, fotografie z podróży do Francji Jarosława i Anny Iwaszkiewiczów, francuskie wydania twórczości autora „Panien z Wilka”.

Szczegółowy program Festiwalu wkrótce.

WT – PT 9.00 – 16.00
SOB – ND 10.00 – 16.00
Park – czynny do zmierzchu

Krótki spacer po Muzeum (film)

Zapraszamy
do zwiedzania Muzeum,
na spacery po parku
i relaks na leżaku
na stawiskiej łączce.