Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

Brak relacji.

Wystąpił błąd w połączeniu.

III Festiwal
Stawisko – miejsce symbiozy sztuk i kultur
W stronę Francji
5 – 19 listopada 2023
Bayonne, 1928
Bayonne, 1928

Festiwal jest kontynuacją rozpoczętego w 2021 roku cyklu wydarzeń prezentujących tradycje Domu Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów jako miejsca symbiozy sztuk, obszaru otwartego na różne kultury. Festiwal 2023 będzie dotyczyć łączności Stawiska z kulturą francuską.
Podczas wydarzeń 5, 12 i 19 listopada prezentować będziemy koncerty z programem m.in. utworów Claude’a Debussy’ego, Maurice’a Ravela, Gabriela Fauré oraz kompozytorów polskich, osiadłych w Paryżu – od Chopina po Aleksandra Tansmana i Szymona Laksa. Przewidziany jest także recital piosenek z repertuaru Edith Piaff.
Wydarzeniom towarzyszyć będzie wystawa ze zbiorów Muzeum w Stawisku, na której prezentowane będą m.in. rękopisy listów od francuskich przyjaciół, fragmenty „Dzienników” i korespondencji Jarosława Iwaszkiewicza, cenne upominki ofiarowane Annie i Jarosławowi Iwaszkiewiczom przez m.in. Jeana Cocteau, Mojżesza Kislinga, Leonor Fini, fotografie z podróży do Francji Jarosława i Anny Iwaszkiewiczów, francuskie wydania twórczości autora „Panien z Wilka”.

Szczegółowy program Festiwalu wkrótce.

Poprzednie Festiwale