Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

Brak relacji.

Wystąpił błąd w połączeniu.

III Festiwal
Stawisko – miejsce symbiozy sztuk i kultur
W stronę Francji
5 – 19 listopada 2023
Anna iwaszkiewicz w Biarritz, 1928
Anna Iwaszkiewicz w Biarritz, 1928

Festiwal był kontynuacją rozpoczętego w 2021 roku cyklu wydarzeń prezentujących tradycje Domu Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów jako miejsca symbiozy sztuk, obszaru otwartego na różne kultury. Festiwale 2021 i 2022 dotyczyły relacji z kulturami żydowską i ukraińską; przedsięwzięcie 2023 roku było poświęcone związkom Domu na Stawisku i jego Gospodarzy z kulturą francuską.
Paryż i Warszawa to dla autora „Oktostychów” i „Sławy i chwały” (powieści, która w dużych fragmentach odzwierciedla paryskie przeżycia) najważniejsze miejsca, gdzie zawarł najcenniejsze znajomości z wybitnymi osobowościami, artystami, relacje trwające często długie lata. Zaczęło się od wizyt w słynnym salonie Godebskich i w redakcji „Revue Musicale”, gdzie bywali m.in. Jean Cocteau, Maurice Ravel, Arthur Honegger. Podczas licznych pobytów w stolicy Francji w kolejnych etapach swojego życia spotykał się m.in. z Heleną Kahn-Casellą, Konstantym Jeleńskim i Leonor Fini, Jeanem Cocteau i Ireną Łempicką, Eugene Ionesco i Jean-Paul Sartre’em, Józefem Czapskim oraz Szymonem Laksem i Aleksandrem Tansmanem – polskimi kompozytorami mieszkającymi w Paryżu.
Interesujące konstatacje Iwaszkiewicza na temat Paryża jako niezwykłego europejskiego miasta, a także na temat francuskiej kultury (zwłaszcza muzyki impresjonistów, która go szczególnie fascynowała) dotyczą nie tylko sfery estetycznej, ale wywołują nierzadko refleksje o charakterze filozoficzno-moralnym. W jednym z „Listów do Felicji” stwierdził: „Oto można by powiedzieć, że Paryż też ma rozwiązane wszystkie kompleksy: jest wielkim i pięknym miastem, najpiękniejszym miastem świata. Toteż może sobie pozwolić na brudy i nieporządek, na nieład i na wzruszające niedbalstwo: on się niczego nie wstydzi […] na tym właśnie polega czar Paryża”.
W dniu wybuchu wojny, 1 wrześniu 1939, pisał w „Dziennikach”: „Wczoraj nagle po przelocie bombowców i po kilku idiotycznych pogadankach Radio nadało Iberię Debussy`ego. W chaosie stworzonym przez człowieka muzyka przejrzysta i klasyczna wydała mi się grą czystych cyfr, boską wskazówką porządku całokształtności liczb. Możność myślenia abstrakcyjnego, możność wyrwania się z okropności ułamków przez liczby całkowite, sztukę, wydała mi się możnością zbawienia. I jeszcze raz, nawet teraz, kiedy wszystko się wali, zbawienie tylko w sztuce!”.
Podczas wydarzeń III Festiwalu „Stawisko – miejsce symbiozy sztuk i kultur” 5, 12, 19 listopada prezentowaliśmy koncerty z programem m.in. utworów Debussy`ego, Ravela, Faurégo, Messiaena oraz kompozytorów polskich osiadłych w Paryżu – od Chopina po Aleksandra Tansmana i Szymona Laksa. Przewidziany był także recital piosenek z repertuaru Édith Piaf.
Wydarzeniom towarzyszyła wystawa ze zbiorów Muzeum w Stawisku, na której prezentowane są rękopisy listów od francuskich przyjaciół, fragmenty „Dzienników” i korespondencji Jarosława Iwaszkiewicza, fotografie z licznych podróży do Francji obojga Iwaszkiewiczów, cenne upominki ofiarowane Gospodarzom Stawiska m.in. przez Jeana Cocteau, Mojżesza Kislinga, Leonor Fini, francuskie wydania twórczości autora „Panien z Wilka”.

„Uliczka Piaf”
najpiękniejsze piosenki francuskie

Wykonawcy
Jaga Wrońska – śpiew
Jacek Bylica – fortepian
Wiesław Dziedziński – akordeon

Jaga Wrońska

Otwarcie wystawy
Rękopisy, fotografie, archiwalia ze zbiorów Stawiska, dotyczące relacji Jarosława i Anny Iwaszkiewiczów z kulturą francuską

Wystawa

Claude Debussy
Jardins sous la pluie
Les fées sont d’exquises danseuses
Brouillards

Fryderyk Chopin
Koncert e-moll op. 11

Wykonawcy
Beata Bilińska – fortepian
Prima Vista String Quartet
Krzysztof Bzówka – I skrzypce, Szymon Telecki – II skrzypce,
Marek Czech – altówka, Tomasz Błaszczak – wiolonczela

Koncert utworów Debussy'ego i Chopina

Maurice Ravel
Sonata G-dur na skrzypce i fortepian
Gabriel Fauré
Romans
Aleksander Tansman
Cinq pieces
Olivier Messiaen
Quatuor pour la fin du temps
Louange a l’immortalité de Jésus
Szymon Laks
Suite Polonaise

Wykonawcy
Piotr Pławner – skrzypce
Piotr Sałajczyk – fortepian

Piotr Pławner i Piotr Sałajczyk

Koncepcja merytoryczna:
dr Alicja Matracka-Kościelny

Organizator:
Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

Partner wydarzenia:
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Opieka medialna:
Polskie Centrum Informacji Muzycznej
Radio „Bogoria”

Poprzednie Festiwale

III Festiwal Stawisko – miejsce symbiozy sztuk i kultur. W stronę Francji.
Spotkanie pierwsze: koncert „Uliczka Piaf” w wykonaniu artystów Piwnicy pod Baranami (Jaga Wrońska).
III Festiwal Stawisko – miejsce symbiozy sztuk i kultur. W stronę Francji.
Spotkanie pierwsze: koncert „Uliczka Piaf” w wykonaniu artystów Piwnicy pod Baranami.
III Festiwal Stawisko – miejsce symbiozy sztuk i kultur. W stronę Francji.
Spotkanie pierwsze: koncert „Uliczka Piaf” w wykonaniu artystów Piwnicy pod Baranami.
III Festiwal Stawisko – miejsce symbiozy sztuk i kultur. W stronę Francji.
Spotkanie pierwsze: wystawa pamiątek ze zbiorów Muzeum związanych z Francją.
III Festiwal Stawisko – miejsce symbiozy sztuk i kultur. W stronę Francji.
Spotkanie drugie: koncert utworów Debussy'ego i Chopina w wykonaniu Beaty Bilińskiej i Prima Vista String Quartet.
III Festiwal Stawisko – miejsce symbiozy sztuk i kultur. W stronę Francji.
Spotkanie drugie: koncert utworów Debussy'ego i Chopina w wykonaniu Beaty Bilińskiej i Prima Vista String Quartet.
III Festiwal Stawisko – miejsce symbiozy sztuk i kultur. W stronę Francji.
Spotkanie drugie: koncert utworów Debussy'ego i Chopina w wykonaniu Beaty Bilińskiej i Prima Vista String Quartet.
III Festiwal Stawisko – miejsce symbiozy sztuk i kultur. W stronę Francji.
Spotkanie drugie: koncert utworów Debussy'ego i Chopina w wykonaniu Beaty Bilińskiej i Prima Vista String Quartet.
III Festiwal Stawisko – miejsce symbiozy sztuk i kultur. W stronę Francji.
Spotkanie trzecie: koncert muzyki kompozytorów francuskich oraz polskich osiadłych w Paryżu w wykonaniu Piotra Pławnera i Piotra Sałajczyka.
III Festiwal Stawisko – miejsce symbiozy sztuk i kultur. W stronę Francji.
Spotkanie trzecie: koncert muzyki kompozytorów francuskich oraz polskich osiadłych w Paryżu w wykonaniu Piotra Pławnera i Piotra Sałajczyka.
III Festiwal Stawisko – miejsce symbiozy sztuk i kultur. W stronę Francji.
Spotkanie trzecie: koncert muzyki kompozytorów francuskich oraz polskich osiadłych w Paryżu w wykonaniu Piotra Pławnera i Piotra Sałajczyka.
Po koncercie