Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

Brak relacji.

Wystąpił błąd w połączeniu.

Festiwal Muzyczne Konfrontacje

Festiwale Muzyczne Konfrontacje realizują koncepcję wydarzenia podejmującego każdorazowo inny temat lub problem, przybliżającego najistotniejsze zjawiska i procesy zachodzące w historii muzyki (głównie polskiej) w powiązaniu z innymi sztukami, zwłaszcza z literaturą. Muzyczne Konfrontacje odbywają się od 2000 roku, każdorazowo pod innym hasłem tematycznym. Inicjatorką i autorką koncepcji merytorycznej przedsięwzięć jest Alicja Matracka-Kościelny. W roku 2020 odbył się jubileuszowy XX Festiwal Muzyczne Konfrontacje.

XX Festiwal Muzyczne Konfrontacje
„Piękno liryki – od Chopina do Góreckiego”
4 – 13 grudnia 2020
Ozdobnik

Ideą XX Festiwalu Muzyczne Konfrontacje było zwrócenie uwagi na fenomen ponadczasowej obecności, żywotności Chopina w historii naszej muzyki. Hasło „piękno liryki” było inspiracją dla prezentowania utworów liryki wokalnej i instrumentalnej wybranych kompozytorów polskich tworzących po Chopinie, których twórczość wykazuje wartości bliskie jego dziełom: ich muzyka jest powiązana z różnymi odcieniami ludzkich uczuć i emocji, sfery emocjonalna i intelektualna pozostają w równowadze. Twórcą szczególnie eksponowanym był Henryk Mikołaj Górecki (w 2020 r. mija 10 rocznica jego śmierci). Podczas Festiwalu wykonane zostały m.in. mało znane pieśni solowe Góreckiego (zawarte w cyklach do słów Słowackiego, Tuwima, Konopnickiej, Lorki, Wyspiańskiego) zestawione z wybranymi pieśniami Chopina, Moniuszki, Karłowicza i Szymanowskiego. W koncertach kameralnych z muzyką instrumentalną utwory Chopina i Góreckiego wykonywane były z kompozycjami Henryka Wieniawskiego, Juliusza Zarębskiego, Karola Szymanowskiego. Odbyły się także koncerty autorskich aranżacji utworów kompozytorów prezentowanych podczas Festiwalu oraz muzyki jazzowej, inspirowanej dziełami Chopina i Góreckiego. Koncerty te ukazały improwizacyjny potencjał ich twórczości.

Odbył się ponadto wieczór literacko-muzyczny nawiązujący do tradycji stawiskich spotkań zatytułowanych „Akademia Myśli i Dźwięku”, poświęcony postaci i twórczości Ludomira Michała Rogowskiego – kompozytora polskiego (obdarzonego także talentem literackim), który większość życia spędził na emigracji.

Wydarzeniem wzbogacającym spotkania festiwalowe była wystawa „Stawiskie odcienie liryzmu: liryzm twórczości, liryzm Domu” (wybrane rękopisy, fotografie, dzieła sztuki, rzeczy osobiste ze zbiorów Domu/Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów).

Festiwal zakończyła prezentacja fragmentów tekstów Jarosława Iwaszkiewicza, poświęconych Chopinowi oraz wypowiedzi Henryka Mikołaja Góreckiego, charakteryzujących jego pogląd na postawione przez kompozytora pytanie podczas wizyty w Stawisku w 1992 r.: „Dlaczego jedne nuty są wyłącznie nutami, a inne są muzyką?”

Wydarzeniem towarzyszącym (6 grudnia) było otwarcie wystawy rzeźb Juana Soriano, ze zbiorów Marka Kellera (miłośnika sztuki, kolekcjonera), dzięki któremu wiele cennych obiektów związanych z dziedzictwem Chopina znalazło się w Polsce.

Alicja Matracka-Kościelny

Improwizacje na tematy z Chopina, Szymanowskiego i Góreckiego
w wykonaniu Włodka Pawlika

Otwarcie wystawy „Stawiskie odcienie liryzmu”

Włodek Pawlik – studiował w Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie fortepianu B. Hesse-Bukowskiej, a także w Hochschule fűr Musik und Darstellende Kunst w Hamburgu. Jest laureatem I nagrody na XV Międzynarodowym Konkursie Jazzowym w Dunkierce 1984, II nagrody na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim w Monako 1988. W jego dorobku kompozytorskim obok utworów jazzowych znajduje się m.in. muzyka filmowa, teatralna, symfoniczna, muzyka do poezji; dyskografia obejmuje 30 autorskich albumów wydanych w Polsce i w USA. Laureat m.in. nagród Fryderyk 2005, 2014, Grammy 2014.

Cz. I
Fryderyk Chopin
Poseł op. 74 nr 27, sł. S. Witwicki
Pierścień op. 74 nr 14, sł. S. Witwicki
Precz z moich oczu op. 74 nr 6, sł. A. Mickiewicz
Stanisław Moniuszko
Piosnka bez tytułu, sł. J. I. Kraszewski
Przyczyna, sł. S. Witwicki
Do Niemna, sł. A. Mickiewicz
Mieczysław Karłowicz
Na śniegu op. 1 nr 3, sł. M. Konopnicka
Zaczarowana królewna op. 3 nr 10, sł. A. Asnyk
Mów do mnie jeszcze op. 3 nr 1, sł. K. Przerwa-Tetmajer
Karol Szymanowski
Trzy pieśni do słów Dymitra Dawydowa na głos i fortepian op. 32 w tłumaczeniu J. Iwaszkiewicza
Cz. II
Henryk M. Górecki
Trzy pieśni do słów J. Słowackiego i J. Tuwima op. 3
Dwie pieśni do słów F. G. Lorki op. 42
Trzy pieśni do słów M. Konopnickiej op. 68
Trzy pieśni do słów S. Wyspiańskiego op. 69
Urszula Kryger – mezzosopran
Jadwiga Rappé – alt
Ewa Guz-Seroka – fortepian

Urszula Kryger – jedna z najbardziej uznanych polskich śpiewaczek. Jest laureatką pierwszych nagród międzynarodowych konkursów: Młodych Wokalistów im. S. Moniuszki w Warszawie 1992, Konkursu im. J. Brahmsa w Hamburgu 1994 oraz ARD w Monachium 1994. W 1995 r. wystąpiła w mediolańskiej La Scali z recitalem pieśni Chopina, w 1996 r. debiutowała na scenie Semper Oper w Dreźnie. Dokonała wielu nagrań dla rozgłośni radiowych oraz firm płytowych polskich i zagranicznych. Uhonorowana „Fryderykami” 2001, 2002, 2004. Jest profesorem Akademii Muzycznej w Łodzi.
Jadwiga Rappé – wybitna polska artystka śpiewaczka, laureatka pierwszych nagród konkursów Bachowskiego w Lipsku 1980 i w Bordeaux 1981. Występuje w najbardziej prestiżowych salach koncertowych świata (m.in. Carnegie Hall w Nowym Jorku, Barbican Center i Royal Albert Hall w Londynie, Le Salle Pleyel w Paryżu, Gewandhaus w Lipsku) z repertuarem od baroku po współczesność. Dokonała wielu nagrań dla rozgłośni radiowych oraz firm płytowych polskich i zagranicznych. Zdobywczyni sześciu „Fryderyków”. Jest profesorem Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie.
Ewa Guz-Seroka – absolwentka Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie fortepianu B. Muszyńskiej i kameralistyki w klasie K. Borucińskiej; studia doskonaliła u B. Ringeissena w Weimarze. Współpracowała z Estradą Kameralną Filharmonii Narodowej, z Warszawską Operą Kameralną, występowała na wielu festiwalach muzycznych, prezentując głównie muzykę polską z czołowymi polskimi śpiewakami. Płyta, w nagraniu której brała udział (Łukaszewski. Musica Profana 1, Dux), otrzymała nagrodę „Fryderyk”2017. Prowadzi działalność pedagogiczną (adiunkt) w macierzystej uczelni.

Fryderyk Chopin
Trio fortepianowe g-moll op. 8
Wielki Polonez Es-dur op. 22
Nokturn cis-moll op. posth. w opracowaniu na skrzypce i fortepian Nathana Milsteina
Henryk Wieniawski
Legenda op. 17
Scherzo-Tarantelle op. 16
Henryk M. Górecki
Wariacje op. 4 na skrzypce i fortepian

Magdalena Bojanowicz – wiolonczela
Jan Stanienda – skrzypce
Krzysztof Stanienda – fortepian

Magdalena Bojanowicz – jedna z najwybitniejszych polskich wiolonczelistek młodego pokolenia; ukończyła Uniwersytet Muzyczny F. Chopina w Warszawie w klasie A. Bauera i B. Koziaka. Jest laureatką czołowych nagród wielu konkursów krajowych i międzynarodowych, m.in. w Liezen 2006, im. K. Pendereckiego w Krakowie 2008, im. L. van Beethovena w Hradec 2010, im. W. Lutosławskiego w Warszawie 2011, Konkursu Jeunesses Musicales w Belgradzie 2015. Koncertowała w Polsce i za granicą, m.in. w Niemczech, Holandii, Francji, Belgii i Austrii. Laureatka Paszportu Polityki 2012.
Jan Stanienda – jeden z najbardziej uznanych polskich skrzypków. Wyróżniony na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. N. Paganiniego w Genui 1976. Koncertmistrz i solista Polskiej Orkiestry Kameralnej J. Maksymiuka, Orkiestry Sinfonia Varsovia, od 1996 r. dyrektor artystyczny orkiestr Leopoldinum i Wratislavia, 1991-92 prowadził Orchestre de Chambre National de Toulouse. Dokonał wielu nagrań radiowych i telewizyjnych, a także dla firm fonograficznych: m.in. Aperto, Linn Records, Pavane, DUX, Tonpress. Jest profesorem klasy skrzypiec na Uniwersytecie Muzycznym F. Chopina w Warszawie.
Krzysztof Stanienda – ur. 1986 r., absolwent Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie w klasie fortepianu E. Wolanina. Jest laureatem konkursów krajowych i zagranicznych, m.in. Nagrody Specjalnej na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. K. Bacewicza w Łodzi 2007, laureat Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej im. S. Vainiunasa na Litwie 2014. Był wielokrotnie nagradzany jako akompaniator, towarzysząc instrumentalistom na konkursach. Od 2012 r. jest wykładowcą Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie.

Utwory Chopina, Paderewskiego, Góreckiego
oraz Komedy i Namysłowskiego w aranżacjach
Kwartetu Cup of Time
Ryszard Borowski – flet
Agnieszka Cypryk – skrzypce
Rafał Grząka – akordeon
Krzysztof Lenczowski – wiolonczela

Kwartet Cup of Time powstał w 2008 roku; zespół wykonuje muzykę tzw. trzeciego nurtu, tj. połączenie literatury klasycznej i jazzu. Nie oznacza to ograniczania się wyłącznie do tej stylistyki. Repertuar zespołu liczy ponad dwieście pozycji i stale się powiększa. Kilku polskich kompozytorów współczesnych napisało dla Kwartetu Cup of Time swoje utwory, które były prezentowane na koncertach muzyki awangardowej. Zespół tworzą: flecista Ryszard Borowski, skrzypaczka Agnieszka Cypryk, akordeonista Rafał Grząka oraz wiolonczelista Krzysztof Lenczowski.

Akademia Myśli i Dźwięku:
Ludomir Michał Rogowski – twórca zapomniany
Wybrane miniatury instrumentalne i teksty literackie Ludomira M. Rogowskiego

Urszula Świerczyńska – fortepian
Justyna Górska – altówka
Bartosz Mikulak – prezentacja tekstów

Justyna Górska – ukończyła studia na białostockim Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie w klasie skrzypiec S. Kuka, a także w klasie altówki P. Reicherta. W ramach stypendium Erasmus odbyła roczne studia na Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu w klasie W. Klosa. Jest także absolwentką Studium Muzyki Dawnej UMFC w Warszawie. Współpracuje m.in. z Baltic Youth Philharmonic i Junge Philharmonie Wien.
Urszula Świerczyńska – absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie fortepianu J. Domańskiej i we Wrocławiu w klasie Z. Rychlewskiej. Pasjonuje się odkrywaniem zapomnianej muzyki polskiej (m.in. Ludomira Michała Rogowskiego, Aleksandra Zarzyckiego); posiada w swym dorobku nagrania radiowe oraz telewizyjne, liczne prawykonania muzyki polskiej, udział w konferencjach naukowych oraz publikację dotyczącą analizy etiud fortepianowych Fryderyka Chopina i Mariana Sawy.
Bartosz Mikulak – absolwent Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej w Warszawie 2018; laureat Nagrody aktorskiej za role w spektaklach „ICOIDI” oraz „Pelikan. Zabawa z ogniem” na 35. Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi; występuje m.in. w znanych serialach telewizyjnych („Stulecie Winnych”, „Leśniczówka”, „Komisarz Alex”).

Mazurki polskie w interpretacji
Janusz Prusinowski Kompania
Janusz Prusinowski, Piotr Piszczatowski,
Michał Żak, Szczepan Pospieszalski

Otwarcie wystawy rzeźb Juana Soriano

Janusz Prusinowski Kompania – jeden z najwybitniejszych zespołów wykonujących polską muzykę tradycyjną; podstawę repertuaru stanowi muzyka wiejska z jej najlepszymi wzorami pochodzącymi od dawnych wiejskich muzykantów. Muzycy dialogując ze sobą i wspólnie improwizując, tworzą rozpoznawalny idiom brzmieniowy zespołu. Grupa koncertowała w wielu krajach Europy, Azji, w Kanadzie, USA (Carnegie Hall, Chicago Symphony Center). W Polsce często pojawia się m.in. na festiwalach Wszystkie Mazurki Świata, Nowa Tradycja, Rozstaje, Open’er Festival.

Jarosław Iwaszkiewicz o Chopinie
Henryk M. Górecki: „Dlaczego jedne nuty są wyłącznie nutami, a inne są muzyką?” (fragmenty wypowiedzi kompozytora, Stawisko 1992)
Juliusz Zarębski – Kwintet fortepianowy g-moll op. 34
Henryk M. Górecki – Kwartet smyczkowy nr 1 op. 62
„Już się zmierzcha”

Mariusz Bonaszewski – prezentacja tekstów
Piotr Sałajczyk – fortepian
Royal String Quartet
Izabella Szałaj-Zimak – I skrzypce
Elwira Przybyłowska – II skrzypce
Marek Czech – altówka, Michał Pepol – wiolonczela

Mariusz Bonaszewski – polski aktor teatralny, filmowy, telewizyjny, absolwent PWST w Warszawie w 1988 r. Debiutował w Słupskim Teatrze Dramatycznym w 1984 r.; 1988-97 współpracował z Teatrem Dramatycznym w Warszawie (m.in. z reżyserem Maciejem Prusem), a następnie z Teatrem Polskim we Wrocławiu (z reżyserem Jerzym Jarockim). Od 1997 r. jest członkiem zespołu Teatru Narodowego. Laureat wielu ważnych nagród, m.in. Nagrody im. A. Zelwerowicza dla najlepszego aktora sezonu 2003/04, Nagrody Sopot 2018 na Festiwalu Dwa Teatry za rolę „Piłsudskiego” w spektaklu „Marszałek”.
Piotr Sałajczyk – ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach w klasie fortepianu J. Stompla, studia uzupełniał w Mozarteum w Salzburgu, a także u K. Zimermana. Współpracuje m.in. z NOSPR, Sinfonią Iuventus, Aukso. Jego debiutancka płyta z sonatami Beethovena i Schuberta otrzymała tytuł „Maestro’’ miesięcznika „Pianiste’’. Wydarzenie fonograficzne stanowił wydany przez DUX album z pierwszym w historii nagraniem kompletu utworów fortepianowych Zarębskiego. Nagrania Piotra Sałajczyka otrzymały m.in. nagrody magazynu „Pizzicato” z Luksemburga, 5 de Diapason, srebrny medal Global Music Award.
Royal String Quartet – jeden z najbardziej uznanych polskich kwartetów smyczkowych. Zespół jest zdobywcą m.in.: I nagrody i Grand Prix w Casale Monferrato, nagrody specjalnej Jury w Kuhmo w Finlandii, III nagrody w Banff w Kanadzie. W latach 2004-2008 zespół był częścią BBC New Generation Artists – programu promującego najbardziej utalentowanych artystów z całego świata. Royal String Quartet koncertuje w prestiżowych salach świata, jak m.in. Wigmore Hall w Londynie, Concertgebouw w Amsterdamie, National Gallery of Art w Waszyngtonie, Palais des Beaux-Arts w Brukseli. Zespół otrzymał nagrodę „Fryderyk 2003”, posiada kilka nominacji do tej nagrody.