Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

Brak relacji.

Wystąpił błąd w połączeniu.

Konkurs Recytatorski im. Jarosława Iwaszkiewicza
pod patronatem Starosty Powiatu Grodziskiego
Prezent Jeana Cocteau dla Jarosława Iwaszkiewicza

W roku 2023 powrócił Konkurs Recytatorski.

W roku 2023 przypadała 100. rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej – poetki, laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w roku 1996. Jej zatem poświęciliśmy XXI edycję Konkursu, zatytułowaną Rozmowa z kamieniem – świat Wisławy Szymborskiej”.
Uczestnicy Konkursu proszeni byli o przygotowanie recytacji utworu (wiersza, limeryku,
fragmentu prozy) Wisławy Szymborskiej.
Przesłuchania konkursowe poprzedziły warsztaty recytatorskie prowadzone przez aktorów scen warszawskich.
2 czerwca 2023 o godz. 12:00, podczas uroczystego finału Konkursu, Jury w składzie:
Magdalena Warzecha, Grzegorz Damięcki i Jerzy Łazewski przedstawiło protokół obrad.

Protokół Jury Konkursu (pdf)

XXI Konkurs Recytatorski
XXI Konkurs Recytatorski
 
Finał XXI Konkursu Recytatorskiego
Finał XXI Konkursu Recytatorskiego
Finał XXI Konkursu Recytatorskiego
IwaszKonkurs
Plakat konkursu

W 2022 roku odbył się konkurs artystyczny dla dzieci i młodzieży w wieku 11-19 lat, którego tematem była interpretacja poezji Jarosława Iwaszkiewicza za pomocą ilustracji, plakatu, fotografii, audiobooka lub filmu. Z przeszło 90 zgłoszeń od 119 uczestników do finału zakwalifikowanych zostało 39 uczestników konkursu, w tym 27 w kategorii wiekowej 11-15 lat oraz 12 w kategorii 16-19 lat.

Finał konkursu odbył się 22 czerwca 2022. Wybrane wiersze – w tym te, do których nawiązaniem były nagrodzone prace – odczytał aktor Teatru Narodowego w Warszawie, pan Oskar Hamerski, a muzykę zapewnił Piotr „DJ Anusz” Anuszewski. Najważniejszym punktem programu był wybór laureatów konkursu, którego dokonało jury w składzie: Piotr Młodożeniec, Sławomir Rumiak i Józef Wilkoń.

Nagrodzone prace graficzne można było obejrzeć w sali wystawowej Muzeum.

Obrady Jury
W oczekiwaniu na wyniki
Wręczenie nagród
Wręczenie nagród
Wręczenie nagród
Oskar Hamerski
Poczęstunek
Konkurs Recytatorski im. Jarosława Iwaszkiewicza
pod patronatem Starosty Powiatu Grodziskiego
Prezent Jeana Cocteau dla Jarosława Iwaszkiewicza

W latach 2000-2020 Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku organizowało Konkurs Recytatorski im. Jarosława Iwaszkiewicza dla uczniów szkół podstawowych (kl. 4-6), gimnazjów i liceów. Konkurs rozpoczynał się w lutym; w kwietniu w szkołach zgłaszających w nim udział odbywał się jego pierwszy etap – eliminacje szkolne. W tym czasie Muzeum organizowało dla uczniów warsztaty recytatorskie prowadzone przez aktorów scen warszawskich. Drugi etap konkursu odbywał się w maju w salach Muzeum. Po dwudniowych przesłuchaniach i jednodniowej przerwie miało miejsce uroczyste ogłoszenie jego wyników, popis laureatów i rozdanie nagród książkowych. Główną nagrodą Konkursu była dwudniowa wycieczka poetycka do Sandomierza szlakiem Jarosława Iwaszkiewicza dla laureatów i przygotowujących ich nauczycieli. Koordynatorką Konkursu była Ewa Cieślak.
W 2020 roku przebieg konkursu skomplikowała pandemia, która uniemożliwiła zorganizowanie uroczystości finału konkursu i wymusiła zmianę formuły nagrodzenia zwycięzców.

Odbyło się dwadzieścia edycji Konkursu, zatytułowanych:

2020 r.
Przełożone – polubione. Literatura światowa w polskich tłumaczeniach

2019 r.
W kręgu Skamandra

2018 r.
„Czy wszystko w pył rozkruszę, czy… Polskę obudzę” (Jan Lechoń, Herostrates)
Poeci grupy poetyckiej Skamander i niepodległość

2017 r.
Bolesław Leśmian i jego światy

2016 r.
Gdyby Sienkiewicz pisał wiersze…

2015 r.
Wszystko jest poezja

2014 r.
Klimaty jak z Chełmońskiego

2013 r.
Po prostu – Tuwim

2012 r.
Poznać, zrozumieć, pokochać świat

2011 r.
Jeszcze jedna podróż

2010 r.
Świat odbity w zwierciadle skamandryckiej poezji

2009 r.
Śpiewy, szepty, brzmienia, krzyki… – muzyka i dźwięk w poezji

2008 r.
Poetyckie bestiarium: „Patrz! Łabędź jak znak zapytania wypływa na staw przeźroczy…”– wędrówka przez poezję polską i obcą w poszukiwaniu zwierząt, „naszych braci mniejszych”

2007 r.
„Cicho wszędzie głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie” – tajemniczo i groźnie w poezji

2006 r.
„A ja chciałbym właśnie wiersze ocalić od zapomnienia…” – prezentacja ulubionego wiersza

2005 r.
„Popłyńmy na wyspę radości” – humor, dowcip i groteska w poezji

2004 r.
„Same te góry romantyczne wiersze niecą” – pejzaż jako poetycka inspiracja w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza

2003 r.
„Bo coś w szaleństwach jest młodości,
Wśród lotu, wichru, skrzydeł szumu,
Co jest mądrzejsze od mądrości
I rozumniejsze od rozumu”

2002 r.
„Miłość jest piękną bez wątpienia rzeczą i ma w poezji stare jak świat prawa…”

2001 r.
Wiosna w tekstach i podtekstach w poezji okresu międzywojnia

 

Śpiewy, szepty, brzmienia, krzyki… – muzyka i dźwięk w poezji, 2009
Świat odbity w zwierciadle skamandryckiej poezji, 2010
Jeszcze jedna podróż, 2011
Klimaty jak z Chełmońskiego, 2014
Wszystko jest poezja, 2015