Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

Brak relacji.

Wystąpił błąd w połączeniu.

ZBIORY

Strzałka skierowana w dół
„Muzyka jest dla mnie najwyższą ze sztuk”
– Jarosław Iwaszkiewicz
Nuty utworu skomponowanego przez J. Iwaszkiewicza
Kompozycja Jarosława Iwaszkiewicza „Sarabanda”

Zbiory Stawiska to także muzykalia i obiekty dotyczące muzyki (łącznie ponad 3500 pozycji inwentarzowych), w tym m.in. autografy młodzieńczych kompozycji Jarosława Iwaszkiewicza z lat 1911-1918, rękopisy pieśni Zygmunta Mycielskiego i kompozycji Hansa Effenbergera-Śliwińskiego.
W zbiorze druków nutowych bogato reprezentowana jest twórczość romantyków oraz kompozytorów polskich i obcych pierwszej połowy XIX wieku, obok licznych wydań dzieł Bacha, Brahmsa i Wagnera.
Nagrania na płytach analogowych (ok. 250 pozycji inwentarzowych) tworzą kolekcję, będącą odzwierciedleniem gustów muzycznych pisarza, preferującego twórczość Bacha, Chopina, Szymanowskiego i romantyków niemieckich.
Rękopisy prac Iwaszkiewicza dotyczących muzyki, w tym książek o Chopinie, Bachu i Szymanowskim, a także bogata korespondencja z muzykami nie są wyodrębnione i wchodzą w skład zbiorów archiwum rękopiśmiennego.