Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

Brak relacji.

Wystąpił błąd w połączeniu.

ZBIORY

Strzałka skierowana w dół
Archiwum rękopiśmienne Muzeum w Stawisku jest jednym z najcenniejszych tego typu zbiorów archiwalnych w Polsce. O jego wartości decydują dwa czynniki: imponująca objętość oraz jakość merytoryczna.
Rękopis wiersza
Rękopis wiersza „Gra”

Archiwum liczy 1050 teczek, czyli około stu tysięcy kart, i dzieli się na kilka podstawowych działów:

  •  Twórczość literacka Jarosława Iwaszkiewicza;
  • Korespondencja Iwaszkiewicza obejmująca 3500 nazwisk, w tym Miłosza, Herberta, Lechonia, Szymborskiej, Tuwima;
  • Dzienniki i kalendarze Iwaszkiewicza;
  • Korespondencja Anny Iwaszkiewiczowej;
  • Teksty Anny Iwaszkiewiczowej, m.in. dzienniki i tłumaczenia;
  • Archiwum rodzinne, zawierające głównie listy i dokumenty członków rodziny, m.in. Stanisława Wilhelma Lilpopa;
  • Archiwum obce, czyli rękopisy literackie różnych autorów.

Z archiwum nieustannie korzystają historycy literatury, znajdując w nim niezbędne do ich pracy materiały. Co roku ukazują się publikacje czasopiśmiennicze i książkowe, wykorzystujące zasoby stawiskiego archiwum.