Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

Brak relacji.

Wystąpił błąd w połączeniu.

Konkurs Recytatorski im. Jarosława Iwaszkiewicza
pod patronatem Starosty Powiatu Grodziskiego
Prezent Jeana Cocteau dla Jarosława Iwaszkiewicza

Drodzy Konkursowicze!
Zapisy na warsztaty recytatorskie już zakończone – wszystkie miejsca zajęte.
Tym, dla których miejsc zabrakło, polecamy gorąco trzyczęściowy film „Radość mówienia i radość słuchania” przygotowany przez Magdalenę Warzechę i Jerzego Łazewskiego przy okazji XX Konkursu Recytatorskiego, zamieszczony na kanale Youtube Muzeum. Konkurs inny – ale zasady recytacji się nie zmieniają!
Radość mówienia i radość słuchania. Zasady recytacji (część 1)
Radość mówienia i radość słuchania. Zasady recytacji (część 2)
Radość mówienia i radość słuchania. Zasady recytacji (część 3)

Informujemy uprzejmie, że wracamy do tradycyjnej formy Konkursu Recytatorskiego
im. Jarosława Iwaszkiewicza, od 2001 roku organizowanego przez Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku pod patronatem Starosty Powiatu Grodziskiego.
W tym roku przypada 100 rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej – poetki, laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w roku 1996. Jej zatem poświęcamy XXI edycję konkursu, zatytułowaną
Rozmowa z kamieniem – świat Wisławy Szymborskiej”
Uczestnicy Konkursu proszeni są o przygotowanie recytacji utworu (wiersza, limeryku,
fragmentu prozy) Wisławy Szymborskiej.
Dyrekcje szkół, państwa nauczycieli i instruktorów prosimy o pomoc uczniom chętnym
do udziału w konkursie, zarówno w doborze utworów jak i ich interpretacji.
Prosimy również o przeprowadzenie eliminacji szkolnych i przysłanie zgłoszeń uczestników
(3 z każdej kategorii wiekowej) do Muzeum na adres: e-mail: stawisko@stawisko.pl
do dnia 4 maja 2023 r. (w temacie prosimy wpisywać „21 Konkurs”).
Przesłuchania konkursowe poprzedzą warsztaty recytatorskie prowadzone przez aktorów scen warszawskich.

Terminy XXI Edycji Konkursu Recytatorskiego im. Jarosława Iwaszkiewicza

Warsztaty recytatorskie:
4 kwietnia (wtorek), godz. 10.00 – 13.30
21 kwietnia (piątek), godz. 10.00 – 13.30

Na prośbę przyszłych uczestników Konkursu Recytatorskiego przesuwamy termin nadsyłania zgłoszeń do 11 maja.

Przesłuchania konkursowe
Na prośbę jurorów zmieniamy terminy przesłuchań konkursowych,
które odbędą się w dniach:

17 maja (środa)
godz. 10.00 – 14.00 – uczniowie szkół średnich oraz podstawowych kl. 7-8

18 maja (czwartek)
godz. 10.00 – 13.00 – uczniowie szkół podstawowych kl. 4-6

Uroczyste zakończenie XXI Edycji Konkursu Recytatorskiego im. Jarosława Iwaszkiewicza
2 czerwca 2023 r. (piątek), godz. 12.00.

Regulamin
XXI Edycji Konkursu Recytatorskiego im. Jarosława Iwaszkiewicza
Rozmowa z kamieniem świat Wisławy Szymborskiej”

Konkurs recytatorski ma charakter artystyczno-metodyczny. Jego celem jest rozbudzenie zainteresowania poezją Wisławy Szymborskiej, podniesienie poziomu interpretacji jej utworów oraz ośmielenie
uczestników do publicznego występowania.

1. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych:
• Uczniowie kl. IV-VI
• Uczniowie kl. VII-VIII
• Uczniowie szkół ponadpodstawowych

2. Przebieg konkursu – założenia organizacyjne:
etap I eliminacje szkolne, których laureaci (I, II i III miejsca w każdej kategorii) wezmą udział w finale, zgłoszenia uczestnictwa w finale należy nadesłać do 4 maja 2023 roku;
etap II przesłuchania w Muzeum w Stawisku:

17 maja (środa)
godz. 10.00 – 14.00 – uczniowie szkół średnich oraz podstawowych kl. 7-8

18 maja (czwartek)
godz. 10.00 – 13.00 – uczniowie szkół podstawowych kl. 4-6

Ogłoszenie listy laureatów 22 maja na stronie Facebooka Muzeum;

2 czerwca (piątek) godz. 12.00 – uroczystość zakończenia konkursu (ogłoszenie werdyktu jury, wręczenie nagród i popis laureatów).

3. Warunki uczestnictwa:
• przygotowanie przez uczestników recytacji jednego utworu o treści realizującej temat konkursu, którego wykonanie zajmie nie więcej niż 5 minut,
• nadesłanie przez szkołę kart zgłoszeń uczestników do 4 maja 2023 r. (każda szkoła zgłasza laureatów trzech pierwszych miejsc – w przypadku zespołów szkół przyjmujemy po 3 laureatów z eliminacji przeprowadzonych w składających się na zespół szkołach),
• uczestnicy pracujący samodzielnie lub w kołach recytatorskich pozaszkolnych zgłaszają się indywidualnie.

4. Jury dokonuje oceny wg następujących kryteriów:
• dobór repertuaru zgodny z tematem edycji i możliwościami uczestnika,
• rozumienie tekstu wyrażone interpretacją utworów,
• kultura mowy,
• artyzm wykonania.

5. Nagrody
W konkursie przyznawane są nagrody za zdobycie 1. 2. i 3. miejsca w każdej kategorii wiekowej, wyróżnienia jury oraz nagrody burmistrzów i wójtów dla najlepszych uczestników poszczególnych miast lub gmin – wszyscy laureaci otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.