Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

Brak relacji.

Wystąpił błąd w połączeniu.

Konkurs Recytatorski im. Jarosława Iwaszkiewicza
pod patronatem Starosty Powiatu Grodziskiego
Prezent Jeana Cocteau dla Jarosława Iwaszkiewicza

XXI edycja Konkursu Recytatorskiego rozstrzygnięta!

2 czerwca 2023 o godz. 12:00, podczas uroczystego finału Konkursu, Jury w składzie:
Magdalena Warzecha, Grzegorz Damięcki i Jerzy Łazewski
przedstawiło protokół obrad.

Protokół Jury Konkursu (pdf)

W tym roku przypada 100. rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej – poetki, laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w roku 1996. Jej zatem poświęciliśmy XXI edycję Konkursu, zatytułowaną Rozmowa z kamieniem – świat Wisławy Szymborskiej”.
Uczestnicy Konkursu proszeni byli o przygotowanie recytacji utworu (wiersza, limeryku,
fragmentu prozy) Wisławy Szymborskiej.
Przesłuchania konkursowe poprzedziły warsztaty recytatorskie prowadzone przez aktorów scen warszawskich.

Przesłuchania konkursowe
Przesłuchania konkursowe
Przesłuchania konkursowe
Przesłuchania konkursowe
Finał XXI Konkursu Recytatorskiego
Finał XXI Konkursu Recytatorskiego
Finał XXI Konkursu Recytatorskiego
Finał XXI Konkursu Recytatorskiego
Finał XXI Konkursu Recytatorskiego

Terminy XXI Edycji Konkursu Recytatorskiego im. Jarosława Iwaszkiewicza

Przesłuchania konkursowe
17 maja (środa)
godz. 10.00 – 14.00 – uczniowie szkół średnich oraz podstawowych kl. 7-8

18 maja (czwartek)
godz. 10.00 – 13.00 – uczniowie szkół podstawowych kl. 4-6

Uroczyste zakończenie XXI Edycji Konkursu Recytatorskiego im. Jarosława Iwaszkiewicza
2 czerwca 2023 r. (piątek), godz. 12.00.

Radość mówienia i radość słuchania. Zasady recytacji (część 1)
Radość mówienia i radość słuchania. Zasady recytacji (część 2)
Radość mówienia i radość słuchania. Zasady recytacji (część 3)

Regulamin
XXI Edycji Konkursu Recytatorskiego im. Jarosława Iwaszkiewicza
Rozmowa z kamieniem świat Wisławy Szymborskiej”

Konkurs recytatorski ma charakter artystyczno-metodyczny. Jego celem jest rozbudzenie zainteresowania poezją Wisławy Szymborskiej, podniesienie poziomu interpretacji jej utworów oraz ośmielenie
uczestników do publicznego występowania.

1. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych:
• Uczniowie kl. IV-VI
• Uczniowie kl. VII-VIII
• Uczniowie szkół ponadpodstawowych

2. Przebieg konkursu – założenia organizacyjne:
etap I eliminacje szkolne, których laureaci (I, II i III miejsca w każdej kategorii) wezmą udział w finale, zgłoszenia uczestnictwa w finale należy nadesłać do 4 maja 2023 roku;
etap II przesłuchania w Muzeum w Stawisku:

17 maja (środa)
godz. 10.00 – 14.00 – uczniowie szkół średnich oraz podstawowych kl. 7-8

18 maja (czwartek)
godz. 10.00 – 13.00 – uczniowie szkół podstawowych kl. 4-6

Ogłoszenie listy laureatów 22 maja na stronie Facebooka Muzeum;

2 czerwca (piątek) godz. 12.00 – uroczystość zakończenia konkursu (ogłoszenie werdyktu jury, wręczenie nagród i popis laureatów).

3. Warunki uczestnictwa:
• przygotowanie przez uczestników recytacji jednego utworu o treści realizującej temat konkursu, którego wykonanie zajmie nie więcej niż 5 minut,
• nadesłanie przez szkołę kart zgłoszeń uczestników do 4 maja 2023 r. (każda szkoła zgłasza laureatów trzech pierwszych miejsc – w przypadku zespołów szkół przyjmujemy po 3 laureatów z eliminacji przeprowadzonych w składających się na zespół szkołach),
• uczestnicy pracujący samodzielnie lub w kołach recytatorskich pozaszkolnych zgłaszają się indywidualnie.

4. Jury dokonuje oceny wg następujących kryteriów:
• dobór repertuaru zgodny z tematem edycji i możliwościami uczestnika,
• rozumienie tekstu wyrażone interpretacją utworów,
• kultura mowy,
• artyzm wykonania.

5. Nagrody
W konkursie przyznawane są nagrody za zdobycie 1. 2. i 3. miejsca w każdej kategorii wiekowej, wyróżnienia jury oraz nagrody burmistrzów i wójtów dla najlepszych uczestników poszczególnych miast lub gmin – wszyscy laureaci otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.