Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

Brak relacji.

Wystąpił błąd w połączeniu.

PUBLIKACJE

Strzałka skierowana w dół

Sprzedaż książek

W muzeum prowadzona jest sprzedaż wybranych książek związanych z rodziną Iwaszkiewiczów i twórczością pisarza. Można je zamówić telefonicznie lub pocztą elektroniczną:

(22) 758 93 63
stawisko@stawisko.pl

Jarosław Iwaszkiewicz należy do tej wyjątkowej kategorii pisarzy, którzy „ogłaszają” swoje dzieła także po śmierci i którzy stanowią obiekt fascynacji i zainteresowań kolejnych pokoleń badaczy. Dzieje się tak zarówno dzięki bogatemu archiwum rękopiśmiennemu pisarza, jak i dzięki nieprzemijającej wartości jego twórczości. Swój wkład w pogłębianie znajomości biografii i pisarstwa Iwaszkiewicza ma Muzeum w Stawisku, które cyklicznie wydaje książki poświęcone swemu patronowi – ich spis znajduje się w zakładce „Nasze wydawnictwa”. To zaś, co jest szczególnie godne polecenia – naszym zdaniem – z obfitej literatury dotyczącej Jarosława Iwaszkiewicza, Anny Iwaszkiewiczowej oraz Stawiska, zamieszczamy w zakładce „Warto przeczytać”.

Alicja Matracka-Kościelny
Stawisko. Krótki przewodnik po Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów

Wydawca: Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, Podkowa Leśna 2020

Robert Papieski, Małgorzata Zawadzka
Stawisko – dom sztuki, dom bez granic

Dwujęzyczny katalog zbiorów (przekład na język angielski Alicja Rosé)
Wydawca: Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, Podkowa Leśna 2016
Nakład wyczerpany.

Robert Papieski, Małgorzata Zawadzka
Stulecie grupy Skamander (katalog wystawy)

Wydawca: Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, Podkowa Leśna 2018
Nakład wyczerpany.

Czym jest dla mnie Stawisko dzisiaj?

Mówią: Maria Poprzęcka, Krzysztof Knittel, Marek Wawrzkiewicz, Janusz Drzewucki, Eustachy Rylski
Wypowiedzi opracowała Agnieszka Papieska
Wydawca: Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, Podkowa Leśna 2014

Muzyka na Stawisku

Koncepcja merytoryczna, wybór tekstów Alicja Matracka-Kościelny
Wydawca: Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, Podkowa Leśna 2014

Będę to fotografował w kolorach

Tekst i opracowanie katalogu Małgorzata Zawadzka, współpraca merytoryczna Tomasz Wierzejski

Wydawca: Dom Spotkań z Historią, Warszawa 2013
Współpraca: Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku
Nakład wyczerpany.

Magdalena Jaskłowska-Englisz, Marek Englisz
Foto-graficzny zielnik według Jarosława Iwaszkiewicza

Wydawca: Stowarzyszenie Związek Podkowian 2013
Współpraca: Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku
Nakład wyczerpany.

Robert Papieski, Małgorzata Zawadzka
Stawisko w kulturze polskiej (katalog wystawy)

Wydawca: Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, Podkowa Leśna 2012
Nakład wyczerpany.

Jarosław Iwaszkiewicz i Ukraina

pod redakcją Roberta Papieskiego

Wydawca: Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, Podkowa Leśna 2011
Nakład wyczerpany.

    1 2