Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

Brak relacji.

Wystąpił błąd w połączeniu.

RELACJE

08 - 09 czerwca

Otwarte Ogrody: Sąsiedzi Stawiska prezentują

Muzeum z okazji Otwartych Ogrodów gościło dwie wystawy:

„Bliscy: Katot i Jaroś”.  Karol Szymanowski i Jarosław Iwaszkiewicz, kompozytor – wrażliwy czytelnik poezji, i poeta – wnikliwy słuchacz muzyki. Spokrewnieni, zaangażowani w liczne współprace artystyczne, inspirujący się wzajemnie, światopoglądowo sobie bliscy. Jakie ślady ich związków odnajdziemy w twórczości? Grupa studentów muzykologii UW pod kierownictwem dr Pawła Siechowicza stworzyła wystawę podejmującą próbę odpowiedzi na te pytania – dostępną dla zwiedzających na werandzie Stawiska do końca sierpnia.

„Nić ci do tego”- na poddaszu Muzeum dobiegła końca wystawa tkaniny artystycznej z cyklu „Tkanina w Muzeum”, której przewodnim tematem jest nić i wolność twórcza. Kuratorka Magdalena Jaskłowska-Englisz zaprosiła twórczynie z całej Polski. Projekt i aranżacja: Marek Englisz. Patronat: Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków.

Z zainteresowaniem spotkały się oprowadzania kuratorskie – o 11:00 na poddaszu Stawiska – spotkanie z kuratorką Magdaleną Jaskłowską-Englisz, która przybliżyła prace i postacie twórczyń wystawy tkaniny artystycznej „Nić ci do tego”. Natomiast o 12:00 na werandzie Stawiska Tomasz Barszcz, doktorant muzykologii UW, opowiadał o wątkach biograficznych i artystycznych Iwaszkiewicza oraz Szymanowskiego, które stały się inspiracją dla wystawy „Bliscy: Katot i Jaroś”.

 

 
 
 
 
 

ARCHIWUM

Brak relacji.

Wystąpił błąd w połączeniu.