Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

Brak relacji.

Wystąpił błąd w połączeniu.

RELACJE

24 października

Stawisko – miejsce symbiozy sztuk i kultur
Spotkanie II

W niedzielę 24 października o godzinie 17.00 odbyło się drugie spotkanie z cyklu Stawisko – miejsce symbiozy sztuk i kultur.

Rozpoczął je Robert Papieski prelekcją Paweł Hertz, Irena Krzywicka, Julian Tuwim w życiu Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów.

Następnym punktem programu były piosenki poetyckie do słów Bolesława Leśmiana, Zuzanny Ginczanki, Osipa Mandelsztama, Juliana Tuwima, Jerzego Ficowskiego w wykonaniu Dominiki Świątek oraz Andrzeja Perkmana – fortepian i Łukasza Czekały – skrzypce.

Rozpoczęcie drugiego spotkania z cyklu „Stawisko jako miejsce symbiozy sztuk i kultur” – Alicja Matracka-Kościelny
„Paweł Hertz, Irena Krzywicka, Julian Tuwim w życiu Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów” – prelekcja Roberta Papieskiego
Robert Papieski
Robert Papieski
Dominika Świątek
Piosenki poetyckie do słów Bolesława Leśmiana, Zuzanny Ginczanki, Osipa Mandelsztama,
Juliana Tuwima, Jerzego Ficowskiego w wykonaniu Dominiki Świątek oraz Andrzeja Perkmana – fortepian i Łukasza Czekały – skrzypce
Dominika Świątek
Dominika Świątek oraz Andrzej Perkman – fortepian i Łukasz Czekała – skrzypce
Dominika Świątek i Łukasz Czekała
Dominika Świątek
DAlicja Matracka-Kościelny, Dominika Świątek, Łukasz Czekała, Andrzej Perkman

ARCHIWUM

Brak relacji.

Wystąpił błąd w połączeniu.