Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

Brak relacji.

Wystąpił błąd w połączeniu.

RELACJE

Festiwal

Stawisko – miejsce symbiozy sztuk i kultur

Pod tym hasłem rozpoczęliśmy nowy cykl spotkań o charakterze interdyscyplinarnym. Ideą była kontynuacja tradycji Domu Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów jako przestrzeni symbiozy sztuk, obszaru otwartego na różne kultury.
Przedsięwzięcie zaplanowano jako cykl pięcioletni. W tym roku poświęcone było związkom Iwaszkiewiczów i Domu na Stawisku z kulturą żydowską, relacjom z wybitnymi pisarzami, kompozytorami, artystami pochodzenia żydowskiego.
W programie: wystawa dokumentująca zasługi Iwaszkiewiczów w ratowaniu Żydów podczas okupacji, koncerty muzyki różnych gatunków i stylów, spotkania literackie. Wystąpili m.in.: Beata Czernecka i artyści Piwnicy pod Baranami, Di Galitzyaner Klezmorim, Dominika Świątek, Piotr Pławner, Piotr Sałajczyk.

ARCHIWUM

Brak relacji.

Wystąpił błąd w połączeniu.