Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

Brak relacji.

Wystąpił błąd w połączeniu.

RELACJE

5 – 19 listopada

III Festiwal Stawisko – miejsce symbiozy sztuk i kultur
W stronę Francji

Od 5 do 19 listopada, w kolejne niedziele,  zaprosiliśmy Państwa na trzecią już edycję Festiwalu Stawisko – miejsce symbiozy sztuk i kultur.

Festiwal był kontynuacją rozpoczętego w 2021 roku cyklu wydarzeń prezentujących tradycje Domu Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów jako miejsca symbiozy sztuk, obszaru otwartego na różne kultury. Festiwale 2021 i 2022 dotyczyły relacji z kulturami żydowską i ukraińską; przedsięwzięcie 2023 roku było poświęcone związkom Domu na Stawisku i jego Gospodarzy z kulturą francuską.
Podczas wydarzeń III Festiwalu „Stawisko – miejsce symbiozy sztuk i kultur” 5, 12, 19 listopada prezentowaliśmy koncerty z programem m.in. utworów Debussy`ego, Ravela, Faurégo, Messiaena oraz kompozytorów polskich osiadłych w Paryżu – od Chopina po Aleksandra Tansmana i Szymona Laksa. Przewidziany był także recital piosenek z repertuaru Édith Piaf.
Wydarzeniom towarzyszyła wystawa ze zbiorów Muzeum w Stawisku, na której prezentowane były rękopisy listów od francuskich przyjaciół, fragmenty „Dzienników” i korespondencji Jarosława Iwaszkiewicza, fotografie z licznych podróży do Francji obojga Iwaszkiewiczów, cenne upominki ofiarowane Gospodarzom Stawiska m.in. przez Jeana Cocteau, Mojżesza Kislinga, Leonor Fini, francuskie wydania twórczości autora „Panien z Wilka”.

Koncepcja merytoryczna: dr Alicja Matracka-Kościelny
Partner wydarzenia: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
Opieka medialna: Polskie Centrum Informacji Muzycznej, Radio „Bogoria”

Festiwale w Stawisku

III Festiwal Stawisko – miejsce symbiozy sztuk i kultur. W stronę Francji.
Spotkanie pierwsze: koncert „Uliczka Piaf” w wykonaniu artystów Piwnicy pod Baranami.
(fot. Ewa Traczyk/Stawisko)
III Festiwal Stawisko – miejsce symbiozy sztuk i kultur. W stronę Francji.
Spotkanie pierwsze: wystawa ze zbiorów Muzeum.
(fot. Ewa Traczyk/Stawisko)
III Festiwal Stawisko – miejsce symbiozy sztuk i kultur. W stronę Francji.
Spotkanie drugie: koncert utworów Debussy'ego i Chopina w wykonaniu Beaty Bilińskiej i Prima Vista String Quartet. (fot. Ewa Traczyk/Stawisko)
III Festiwal Stawisko – miejsce symbiozy sztuk i kultur. W stronę Francji.
Spotkanie drugie: koncert utworów Debussy'ego i Chopina w wykonaniu Beaty Bilińskiej i Prima Vista String Quartet. (fot. Ewa Traczyk/Stawisko)
III Festiwal Stawisko – miejsce symbiozy sztuk i kultur. W stronę Francji.
Spotkanie trzecie: koncert muzyki kompozytorów francuskich oraz polskich osiadłych w Paryżu w wykonaniu Piotra Pławnera i Piotra Sałajczyka.
(fot. Ewa Traczyk/Stawisko)
III Festiwal Stawisko – miejsce symbiozy sztuk i kultur. W stronę Francji.
Spotkanie trzecie: koncert muzyki kompozytorów francuskich oraz polskich osiadłych w Paryżu w wykonaniu Piotra Pławnera i Piotra Sałajczyka.
(fot. Ewa Traczyk/Stawisko)

ARCHIWUM

Brak relacji.

Wystąpił błąd w połączeniu.