Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

Brak relacji.

Wystąpił błąd w połączeniu.

Październik

II Festiwal
Stawisko – miejsce symbiozy sztuk i kultur

W stronę Ukrainy

9, 16, 23 października 2022

II Festiwal Stawisko – miejsce symbiozy sztuk i kultur jest kontynuacją rozpoczętego w 2021 roku cyklu wydarzeń prezentujących tradycje Domu Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów jako miejsca symbiozy sztuk, obszaru otwartego na różne kultury. Przedsięwzięcie ubiegłoroczne poświęcone było kulturze żydowskiej. Festiwal 2022 będzie dotyczyć łączności Stawiska z kulturą ukraińską. Oczywistym impulsem podjęcia takiego tematu jest sam Jarosław Iwaszkiewicz, pisarz wywodzący się z Kresów, którego twórczość posiada głębokie zakorzenienie w kulturze tej części Europy. Związki jego pisarstwa z kulturą ukraińską należą do najsilniejszych i najbardziej zróżnicowanych.

Festiwal jest zarazem próbą zwrócenia się w stronę Ukrainy, przeżywającej w ostatnim czasie – mimo tragicznych wydarzeń – wielkie odrodzenie duchowe, zaprezentowania najbardziej charakterystycznych dla muzyki i literatury ukraińskiej kierunków i stylów.  Spotkania festiwalowe przyczynią się, być może, do odkrycia i szerszego zainteresowania się gości Stawiska szczególnym kolorytem ukraińskiego folkloru oraz dorobkiem ukraińskich pisarzy i kompozytorów, krzewiących kulturę swego narodu od jego zarania po współczesność.

Dorobek twórców ukraińskich zostanie zestawiony z muzyką kompozytorów polskich – zarówno tych znanych, jak i tych słabiej rozpoznawanych. Podczas Festiwalu będzie miejsce na przypomnienie, iż na Ukrainie urodzili się m.in. Karol Szymanowski i Ignacy Jan Paderewski, a także znacznie rzadziej w historii muzyki polskiej wspominani – Konstanty i Konstanty Kazimierz Regameyowie.

Dowiedz się więcej...
18 września

Odrodzone

Od 18 września do 22 października Muzeum będzie gościć
wystawę prac nieformalnej grupy kobiet-artystek cudoTWÓRCZYNIE.
Zapraszamy do oglądania w godzinach pracy Muzeum,
a także na finisaż 22 października o godzinie 17.00.

WT – PT 9.00 – 16.00
ND 11.00 – 16.00
Park WT – ND w godzinach pracy Muzeum

35 lat