Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

Brak relacji.

Wystąpił błąd w połączeniu.

RELACJE

22 października

Spotkanie literackie

Spotkanie z Grażyną Obrąpalską, autorką m.in. tomiku wierszy Zanim pogubią się litery.

Grażyna Obrąpalska zajmowała się w ostatnich latach życia Jarosława Iwaszkiewicza jego archiwum rękopiśmiennym, była jednocześnie mieszkanką Stawiska, zaprzyjaźnioną z rodziną Iwaszkiewiczów. Maria Iwaszkiewicz poświęciła jej jeden ze swoich szkiców wspomnieniowych w II tomie Portretów.

Rozmowę z poetką poprowadził Robert Papieski.

Spotkanie z Grażyną Obrąpalską
Spotkanie z Grażyną Obrąpalską
Grażyna Obrąpalska i Robert Papieski
Grażyna Obrąpalska
Grażyna Obrąpalska i Robert Papieski
Spotkanie z Grażyną Obrąpalską
Spotkanie z Grażyną Obrąpalską
Spotkanie z Grażyną Obrąpalską

ARCHIWUM

Brak relacji.

Wystąpił błąd w połączeniu.