Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

Brak relacji.

Wystąpił błąd w połączeniu.

RELACJE

27 marca

Rocznica śmierci Jarosława Iwaszkiewicza

2 marca minęła 42. rocznica śmierci Jarosława Iwaszkiewicza.
Zaprosiliśmy na spotkanie poświęcone korespondencji Jarosława Iwaszkiewicza i Jerzego Lisowskiego oraz lutowemu numerowi miesięcznika „Twórczość”, którego Iwaszkiewicz i Lisowski byli długoletnimi redaktorami naczelnymi.
W spotkaniu wzięli udział edytorzy korespondencji Agnieszka i Robert Papiescy oraz aktualni redaktorzy „Twórczości” Mateusz Werner i Leszek Bugajski.
Rozmowę przeprowadził prozaik Krzysztof Bielecki.

Spotkanie otworzył koncert kameralny.
Passacaglię Händla-Halvorsena na skrzypce i altówkę wykonali Stanisław Dziąg i Igor Kabalewski.

Wydarzenie zakończył wernisaż wystawy
„Warszawa Jarosława Iwaszkiewicza w rysunkach Kazimierza J. Nowaka”.

Stanisław Dziąg i Igor Kabalewski
Stanisław Dziąg i Igor Kabalewski
Stanisław Dziąg
Igor Kabalewski
Krzysztof Bielecki, Leszek Bugajski, Mateusz Werner, Agnieszka Papieska, Robert Papieski
Krzysztof Bielecki
Agnieszka i Robert Papiescy
Leszek Bugajski
Mateusz Werner
Agnieszka i Robert Papiescy
Podpisywanie książki przez jednego z autorów
Jeden z tematów spotkania
Otwarcie wystawy „Warszawa Jarosława Iwaszkiewicza w rysunkach Kazimierza J. Nowaka”: Kazimierz J. Nowak, Alicja Matracka-Kościelny, Tomasz Lerski
Wystawa „Warszawa Jarosława Iwaszkiewicza w rysunkach Kazimierza J. Nowaka”
Wystawa „Warszawa Jarosława Iwaszkiewicza w rysunkach Kazimierza J. Nowaka”

ARCHIWUM

Brak relacji.

Wystąpił błąd w połączeniu.