Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

ul. Gołębia 1
05-807 Podkowa Leśna

tel: (48-22) 758-93-63
tel: 508 300 698
fax: (48-22) 729-14-21

e-mail: stawisko@stawisko.pl

 

Dojazd

Samochodem:
Droga 719 w kierunku Warszawa-Żyrardów dochodzi do głównej bramy wjazdowej do Muzeum.
Można również skręcić wcześniej (jadąc od Warszawy) na światłach przy Galerii Handlowej Podkowa w ulicę Gołębią i po 150 m skręcić w prawo w oznaczoną bramę wjazdową do Muzeum. Na terenie Stawiska znajdują się dwa parkingi dla gości.
Autokarom polecamy wjazd od szosy 719 (brama od strony ulicy Gołębiej jest wąska).

Kolejką WKD:
- do stacji Podkowa Leśna Zachodnia, następnie dojście ulicą Zachodnią i Gołębią - ok. 15 min., lub
- do stacji Podkowa Leśna Główna, następnie wzdłuż torów na zachód niebieskim szlakiem turystycznym (szlak skręca pod torami WKD na północ, dalej wiedzie wdłuż rezerwatu Parów Sójek, skręca w lewo w ulicę Sępów i dochodzi do ulicy Gołębiej tuż przy bramie do Muzeum) - ok. 25 min.

Plan parku w Stawisku

Mapa okolicy

Oferta

 

Dyrektor Muzeum – Mariusz Olbromski m.olbromski@stawisko.pl

Archiwum literackie i korespondencyjne
adiunkt Robert Papieski  r.papieski@stawisko.pl

Księgozbiór
kustosz Ewa Cieślak  e.cieslak@stawisko.pl

Archiwum ikonograficzne
Zofia Zdziech z.zdziech@stawisko.pl

Upowszechnianie kultury, edukacyjna działalność muzeum i promocja
Beata Izdebska-Zybała  b.zybala@stawisko.pl

Lekcje muzealne - zobacz w zakładce lekcje muzealne
e.cieslak@stawisko.pl
r.papieski@stawisko.pl
b.zybala@stawisko.pl

Sekretariat
Joanna Krupińska  stawisko@stawisko.pl

Główny Księgowy
Katarzyna Misztal  k.misztal@stawisko.pl

Strona WWW
Ewa Traczyk  e.traczyk@stawisko.pl

Osoby, które chciałyby otrzymywać informacje o wydarzeniach w muzeum (spotkania, koncerty, wystawy) za pośrednictwem poczty elektronicznej, prosimy o przysłanie nam swojego adresu e-mail na adres: b.zybala@stawisko.pl

Mariusz Olbromski

Od maja 2015 dyrektor Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku.
Urodził się w 1955 r. w Lubaczowie w rodzinie inteligenckiej o korzeniach kresowych. Ukończył filologię klasyczną i polonistykę. Studiował w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i na Uniwersytecie Wrocławskim.
Poeta, prozaik, eseista, muzealnik, działacz kultury, edytor, bibliofil. Wielokrotny laureat konkursów literackich, m.in. Ogólnopolskiego Konkursu „U progu Kresów”. Autor cenionych książek, nazywany przez krytykę literacką „poetą pamięci kultury” lub „poetą Kresów”.  Opublikował książki: „Dwie podróże”, „Niepojęte, niewysłowione”, „W poszukiwaniu zagubionych miejsc”, „Poemat jednej nocy”, „Lato w Krzemieńcu. Legendy znad Ikwy”, „Róża i kamień. Podróże na Kresy”, „Dwa skrzydła nadziei”. Wydał ponadto obszerne opracowanie o charakterze naukowym, dokumentacyjno-albumowym pt. „Pomniki pisarzy i poetów polskich na Kresach Południowych dawnej Rzeczypospolitej” (trzy edycje). Utwory ogłaszał m.in. w: „Arce”, „Frazie”, „Kresach”, „Więzi”, „Kurierze Galicyjskim”, paryskim „Recogito”, londyńskiej „Biesiadzie Literackiej”, a także w lubaczowskim „Teraz”. Autor licznych artykułów i rozpraw naukowych.
Członek warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W latach dziewięćdziesiątych redaktor „Gazety Lwowskiej”, w następnej dekadzie kwartalnika społeczno-kulturalnego „Lwowskie Spotkania”. Jego  utwory były prezentowane m.in. w Radio Lublin, Radio Rzeszów, Radio Lwów, Programie II Polskiego Radia, Katolickim Radio „Fara” Archidiecezji Przemyskiej; zostały też zamieszczone w antologiach, m.in. „Moje serce zostało we Lwowie...”, „A Duch wieje, kędy chce...”, „Opinogóra w poezji”.
W ostatnich latach pisarz często był zapraszany na spotkania autorskie w całej Polsce i za granicą (odbywał ich kilkadziesiąt rocznie: Ukraina, Wielka Brytania, Francja - m.in. do Biblioteki Polskiej w Paryżu). Do jego najnowszego dzieła „Dwóch skrzydeł nadziei” Wincenty z Krakowa (Schmit) skomponował muzykę i powstało oratorium „Polskie Kresy”, którego prapremiera w wykonaniu znakomitych artystów krakowskich miała miejsce 27 września 2014 roku w kościele oo. Bernardynów pod Wawelem.
W latach osiemdziesiątych pisarz związany był z opozycją polityczną. Działał intensywnie  jako współzałożyciel i przez okres dziesięciu lat prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie (ówczesna siedziba wypędzonych ze Lwowa po II wojnie światowej arcybiskupów lwowskich). Organizował tam Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej, cykle wykładów i spotkań artystycznych, wystaw, występy Teatru Polskiego ze Lwowa i zespołów polskich zza wschodniej granicy. Od 1980 członek NSZZ „Solidarność”. W przełomowym okresie pamiętnych wyborów czerwcowych był przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność” Ziemi Lubaczowskiej.
Po przemianach społecznych w latach 1990−1999 jako dyrektor Wydziału Kultury w Urzędzie Wojewódzkim w Przemyślu kierował rozwojem kultury na terenie całego województwa. W tym czasie odegrał szczególną rolę w odrodzeniu się polskiego środowiska kulturalnego we Lwowie i innych miastach na terenie Ukrainy (Drohobycz, Stryj, Krzemieniec, Stanisławów). Inicjował i współorganizował tam m.in. Festiwale Kultury Polskiej, Dni Zbigniewa Herberta we Lwowie, Konkursy Literackie im. Kazimierza Wierzyńskiego, Dni Franciszka Karpińskiego w Stanisławowie i Kołomyi. Budował też w regionie przygranicznym od podstaw, na nowych zasadach, współpracę instytucji polskich z instytucjami ukraińskimi. Przyczynił się do organizacji Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu i Muzeum Józefa Conrada-Korzeniowskiego w Berdyczowie. Od kilkunastu lat współorganizuje coroczne spotkania w Muzeum im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu na Ukrainie pod nazwą „Dialog dwóch kultur”. Skupiają one intelektualistów, pisarzy i artystów z całej Polski i z Ukrainy, a celem ich jest budowanie porozumienia między intelektualistami obu krajów. Pokłosiem spotkań jest wydawany pod tym samym tytułem rocznik, w którym publikowane są wszystkie wygłoszone referaty naukowe i utwory literackie.
W latach 2000−2010 jako dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu doprowadził do wybudowania nowoczesnego i okazałego gmachu Muzeum (pierwszy gmach muzealny zbudowany w Polsce od podstaw po II wojnie światowej), a także utworzenia w odrestaurowanych dwóch zabytkowych kamienicach − Muzeum Historii Miasta Przemyśla oraz w zabytkowej wieży zegarowej z 1757 roku unikalnego w skali kraju − Muzeum Dzwonów i Fajek jako oddziałów tej instytucji. Doprowadził też do ożywienia działalności tej instytucji, szczególnie wystawienniczej i edytorskiej, a także do nawiązania i rozwinięcia współpracy z muzeami na terenie Ukrainy, Niemiec, Słowacji, Węgier. W tym okresie przemyskie muzeum uzyskiwało liczne nagrody, kilkakrotnie wygrało ogłaszany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogólnopolski konkurs muzealniczy i zostało wyróżnione m.in. I nagrodą „Sybilla” w kategorii „Organizacja i zarządzanie”.
Mariusz Jerzy Olbromski za osiągnięcia w dziedzinie kultury uhonorowany został wieloma odznaczeniami, m.in: Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”, węgierskim Krzyżem Oficerskim I Klasy, Krzyżem Oficerskim „Semper Fidelis" przyznanym przez Zarząd Główny Kombatantów NSZZ „Solidarność”, odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Złotym Medalem za Opiekę nad Zabytkami, jak również Złotą Odznaką Za Zasługi dla Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Odznaką Honorową Sybiraka oraz Złotym Medalem (wraz z dyplomem) za budowanie współpracy kulturalnej z Republiką Węgierską.

Kurier Galicyjski - artykuł Mariusza Olbromskiego o wystawie"Pancerne skrzydła"

 

Godziny otwarcia:

wtorek, środa, czwartek, piątek –  9.00 - 16.00
sobota, niedziela – 10.00 - 16.00 

Muzeum jest nieczynne w poniedziałki oraz w święta kościelne i państwowe.

Grupy wycieczkowe przyjmowane są w środy, czwartki, piątki, soboty i niedziele
(po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym).

 

Cennik

Bilet wstępu normalny 10 zł
Bilet wstępu ulgowy 8 zł (dzieci, młodzież ucząca się, emeryci i renciści)

Mieszkańcy Powiatu Grodziskiego posiadający Kartę Dużej Rodziny – zniżka 50%

Osoby niepełnosprawne – wstęp bezpłatny

Wtorki: wstęp wolny

Bilet na koncert: normalny 25 zł, ulgowy 15 zł

Opłata za oprowadzanie: 40 zł

Lekcje muzealne: 4 zł od osoby

Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku - wszystkie prawa zastrzeżone