Rada Muzeum

 

Renata Gabryszuk – radna Miasta Podkowa Leśna

Katarzyna Jakimiak – kustosz, główny specjalista d/s kontaktu z podmiotami zewnętrznymi krajowymi i zagranicznymi Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Robert Papieski – historyk literatury, adiunkt Muzeum w Stawisku

Iwona Smolka – krytyk literacki, publicystka, redaktorka Polskiego Radia, wiceprezes Zarządu Głównego SPP

Andrzej Stoga – doktor historii sztuki, muzealnik, kurator, główny inwentaryzator Muzeum Łazienki Królewskie

Marek Wawrzkiewicz – poeta, dziennikarz, tłumacz, animator kultury, Prezes Zarządu Głównego ZLP

Iwona Wiąckowska – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Grodziskiego 

Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku - wszystkie prawa zastrzeżone