Rada Muzeum

(Uchwała nr 56/VI/19 Rady Powiatu Grodziskiego z 28 marca 2019r.)
 

Jan Cichocki – tłumacz, krytyk; sekretarz generalny Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich

Wojciech Hardt – radny, przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Grodziskiego

Katarzyna Jakimiak – kustosz, główny specjalista d/s kontaktu z podmiotami zewnętrznymi krajowymi i zagranicznymi Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Stowarzyszenie Muzealników Polskich

Piotr Müldner-Nieckowski – pisarz, lekarz, językoznawca (frazeolog i leksykograf); wiceprezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

Robert Papieski – historyk literatury; adiunkt Muzeum w Stawisku

Alicja Rotfeld-Paczkowska – radna Miasta Podkowa Leśna

Andrzej Stoga – historii sztuki, muzealnik, kurator, główny inwentaryzator Muzeum Łazienki Królewskie 

Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku - wszystkie prawa zastrzeżone