XIX Konkurs Recytatorski im. Jarosława Iwaszkiewicza
pod patronatem
Starosty Powiatu Grodziskiego Marka Wieżbickiego


W kręgu Skamandra

 

Wyniki konkursu

Protokół Jury 2019

Lista laureatów
 

XIX edycja Konkursu Recytatorskiego  im. Jarosława Iwaszkiewicza organizowanego przez Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku zatytułowana W kręgu Skamandra odbędzie się w dniach 15 i 17 maja 2019 roku.

Uczestnicy Konkursu proszeni są o przygotowanie recytacji wierszy poetów publikowanych zarówno w miesięczniku „Skamander” jak i w tygodniku „Wiadomości Literackie”. Organizatorom chodzi nie o wielką piątkę Skamandrycką (J. Iwaszkiewicz, J. Lechoń, A. Słonimski, J. Tuwim, K. Wierzyński), ale o poetów luźniej związanych z grupą lub w ogóle z nią niezwiązanych, ale których utwory drukowane były na łamach obu skamandryckich periodyków. To m.in. Kazimiera Iłłakowiczówna, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Władysław Broniewski, Stefan Napierski, Stanisław Baliński, Feliks Przysiecki, Jan Brzechwa, Mieczysław Jastrun, Jerzy Liebert, Irena Tuwim, Gabriel Karski, Paweł Hertz, Elżbieta Szemplińska, Jerzy Zagórski, Zuzanna Ginczanka, Anna Świrszczyńska, Lucjan Szenwald i in. Prosimy uczestników Konkursu i Nauczycieli ich przygotowujących o jak najszersze potraktowanie tematu – dajmy sobie możliwość wysłuchania różnych wierszy okresu dwudziestolecia międzywojennego.
Dyrekcje szkół i Państwa Nauczycieli prowadzących przygotowania do konkursu prosimy o przeprowadzenie eliminacji szkolnych i przysłanie kart zgłoszeń uczestników (laureatów I, II i III miejsc etapu szkolnego) do Muzeum na adres: Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, 05-807 Podkowa Leśna, ul. Gołębia 1 lub e-mail: e.cieslak@stawisko.pl do dnia 30 kwietnia 2019 r.
24 maja (piątek) o godzinie 12.00 zapraszamy na uroczyste zakończenie XIX Edycji Konkursu, podczas którego Jury ogłosi werdykt, zostaną wręczone nagrody i odbędzie się  popis Laureatów.

Lista uczestników

 

Terminy XIX Edycji Konkursu Recytatorskiego im. Jarosława Iwaszkiewicza

Warsztaty recytatorskie:

    15 marca (piątek), godz. 10.00-13.00
    Zajęcia dla nauczycieli  o interpretacji poezji i pracy głosem organizowane we współpracy
    z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
    Prowadzący: Olga Sawicka, prof. Akademii Teatralnej w Warszawie (O interpretacji poezji)
    oraz dr Iwona Artowicz-Skowrońska (O pracy głosem i technikach mówienia).
 
    25 marca (poniedziałek), godz. 10.00-13.00 – zajęcia dla uczniów
    Prowadzący: Magdalena Warzecha, aktorka Teatru Narodowego w Warszawie,
    oraz Grzegorz Damięcki, aktor Teatru Ateneum w Warszawie

    24 kwietnia  (środa), godz. 10.00-13.00 – zajęcia dla uczniów
    Prowadzący: Magdalena Warzecha, aktorka Teatru Narodowego w Warszawie,
    oraz Grzegorz Damięcki, aktor Teatru Ateneum w Warszawie
 

Liczba miejsc na warsztatach ograniczona (do 50 uczestników) – zapisy od 11 lutego.

Przesłuchania konkursowe

    15 maja (środa) – uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
        godz. 10.00 – 12.00 uczniowie kl. IV – VI
        godz. 12.30 – 14.30  uczniowie kl. VII, VIII i 3 kl. gimnazjum

    17 maja (piątek), godz. 10.00-13.00 – uczniowie liceów

Zakończenie XIX Edycji Konkursu Recytatorskiego im. Jarosława Iwaszkiewicza    
    24 maja (piątek), godz. 12.00

Wycieczka dla laureatów i ich nauczycieli (do Lublina i Kazimierza)        
    7 czerwca

Regulamin 2019

Karta zgłoszenia 2019

Warsztaty dla nauczycieli

XIX Konkurs Recytatorski 2019


 

XVIII Konkurs Recytatorski im. Jarosława Iwaszkiewicza 2018

„Czy wszystko w pył rozkruszę, czy… Polskę obudzę” (Jan Lechoń,  Herostrates)
Poeci grupy poetyckiej Skamander i niepodległość

Lista Laureatów

Protokół Jury 2018
 

Uroczyste zakończenie XVIII edycji Konkursu Recytatorskiego im. Jarosława Iwaszkiewicza.
Wręczenie nagród i prezentacja laureatów.
(fot. Ewa Traczyk)

Konkurs recytatorski - historia

Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku - wszystkie prawa zastrzeżone